Zagorje: povijest i kultura

Područje Hrvatskog zagorja bo_9845gato je povijesnim i kulturnim naslijeđem. Špilja na Hušknjakovu brijegu kod Krapine jedno je od najvećih europskih nalazišta pračovjeka uopće. Iskapanja koja je 1899. godine započeo Dragutin Gorjanović-Krambe
rger otkrila su kosti sedamdesetak neandertalaca i njihova kamena oruđa čija se starost procjenjuje na 130 000 godina. Brojna su i arheološka nalazišta iz kasnijih metalnih doba a u antici su Rimljani koristili zagorske izvore tople vode i gradili terme. Najveće takvo nalazište su Aquae Iasae, današnje Varaždinske Toplice.

Postoje dokazi da su Hrvati pri svom dolasku na područje današnje Hrvatske naseljavali i Zagorje. Primjerice na Ivanščici je pronađen starohrvatski pleter, no stalna naseljenost počinje tek u 12. stoljeću. Tada se grade prve utvrde na obroncima i vrhovima gora i brežuljaka, par stoljeća kasnije oko njih, prema nizinama, nastaju naselja i gradovi. Tijekom ratova s Turcima Zagorje je bilo relativno siguran prostor i kao takvo je privuklo stanovništvo iz graničnih krajeva i plemstvo koje je tamo gradilo dvorce. U drugoj polovici 19. stoljeća gradnjom pruga i cesta te industrijalizacijom Zagorje postaje najgušće naseljeno područje Hrvatske.

Brojni zagorski dvorci i kurije s parkovima i perivojima najveće su nasljeđe baroka u Hrvatskoj. Za vrijeme turske okupacije bio je to prostor mira i time očuvanja i razvoja hrvatske kulture. U vrijeme najvećih navala na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće upravo u Krapini su održavani Hrvatski sabori. U Zelenjaku, sutjesci rijeke Sutle, Antun Mihanović je po predaji dobio inspiraciju za hrvatsku himnu te je tamo podignut spomenik istoj. U Zagorju se nalaze brojni muzeji i spomen kuće zaslužnih pojedinaca iz hrvatske povijesti.

Stanovnici Zagorja govore specifičnim kajkavskim narječjem koje se svake godine njeguje i slavi na Tjednu kajkavske kulture u Krapini. Narodna je tradicija bogata, a izrada drvenih igračaka, lepoglavska čipka te medičarski i licitarski proizvodi uvršteni su i na listu nematerijalnih dobara UNESCO-a.